Rites de passage

Rites de passage

In aarde

wortelt lang donker

diep kiemend licht

echoot een roep

van getunneld gevoel

Grijs vlijmt

scherp zwart en wit

als mannen vrouwen

vrouwen mannen

mogen zijn