Een leven in doosjes #3

Glasnegatief

Positief

Van negatief naar positief.
Locaties worden zichtbaar, gezichten herkenbaar.
Wie is die vrouw?
Wie is die man?
In welk land staat die berg?
Komt er een verhaal uit de doosjes?
Was het negatief of positief?
Vragen, nog geen antwoorden.

Vrouw op een pontje, fietsen mee

Scan van glasnegatief

Jongen spelend met Meccano


Associatie foto

Bij ieder hoofdstuk plaats ik een recente foto uit mijn eigen omgeving. Op die manier verbind ik het heden met het verleden en het onbekende met het bekende.

Foto: Geri van den Boom

Navigeer naar andere hoofdstukken: